Máy cắt dây Trung tâm gia công CNC Máy EDM Máy bắn lỗ tốc độ cao 

Từ khóa Phổ biến:

 Máy móc JR JR ORDER BY 1# 1716 JR) ORDER BY 1#
Chia sẻ với:
 • Địa chỉ Việt Nam:
 • Địa chỉ:KM9 ,Quốc Lộ 18 ,Thôn Mao Dộc,Xã Phượng Mao,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện Thoại : 0222.3.903096
 • FAX: 0222.3.903095
 • Di động: 0329501240


 • Sách giới thiệu dòng DKM Ngày tải lên:2014-10-09 18:43:03 Mức đề nghị:★★★☆☆ Ngôn ngữ phần mềm:Tiếng trun Duyệt thời gian:174

  ...

 • Tài liệu cắt bằng dao cắt AKM Ngày tải lên:2014-10-09 18:41:54 Mức đề nghị:★★★☆☆ Ngôn ngữ phần mềm:Tiếng trun Duyệt thời gian:104

  ...

 • Tạp chí cắt tạp chí JR Ngày tải lên:2014-10-09 17:44:35 Mức đề nghị:★★★☆☆ Ngôn ngữ phần mềm:Tiếng trun Duyệt thời gian:58

  ...

 • 1trang3Hồ sơ