Máy cắt dây Trung tâm gia công CNC Máy EDM Máy bắn lỗ tốc độ cao 

Từ khóa Phổ biến:

 Máy móc JR JR ORDER BY 1# 1716 JR) ORDER BY 1#
Chia sẻ với:
 • Địa chỉ Việt Nam:
 • Địa chỉ:KM9 ,Quốc Lộ 18 ,Thôn Mao Dộc,Xã Phượng Mao,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện Thoại : 0222.3.903096
 • FAX: 0222.3.903095
 • Di động:0329501240


 Định hướng thị trường

 Định hướng thị trường là hướng dẫn người dùng

 Chỉ vì lợi ích của người dùng đầu tiên, và lợi ích của nhân viên cổ đông mới có thể được thực hiện

 Bên trong chúng tôi có rất nhiều tiêu chuẩn, không bao giờ theo nhu cầu của người dùng, hy vọng và ý chí để hướng dẫn

 Tất cả chúng ta đều là mục đích của việc tạo ra giá trị cho người dùng

 Sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu của người dùng, và dẫn dắt thị trường phát triển

 Đổi mới quản lý.

 Đổi mới quản lý tốt hơn, nhanh hơn, hơn là để thỏa mãn nhu cầu của người dùng

 Quản lý sáng tạo là FAW - đại chúng tiếp tục phát triển, thăng chức hội cạnh tranh thường yêu cầu

 Quản lý nhân viên nhiệt tình sáng tạo là kích thích sáng tạo, nâng cao giá trị quá trình của nhân viên

 Quản lý doanh nghiệp sáng tạo chủ yếu thể hiện trong văn hóa, kiến trúc, khả năng lãnh đạo. Tổ chức, nhân lực, hệ thống chế độ thương mại, quá trình, quản lý dự án và quản lý hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

 Thực hiện quản lý sáng tạo cái chính là nhân viên tham gia và ủng hộ.

 Chất lượng cao

 Để người dùng thỏa mãn và mong đợi, như với chất lượng đang đuổi theo.

 Với công nghệ tiên tiến, khoa học quản lý, dịch vụ tuyệt hảo, như chất lượng tiếp tục tăng.

 Để sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường đối với xã hội, với tư cách là trách nhiệm của

 Đảm bảo chất lượng sản phẩm làm bất cứ công việc khác là tiền đề; đáng tin cậy với chất lượng tốt nhất là người dùng yêu mến

 Chất lượng là công ty thực hiện bảo đảm quy mô lợi


 Công nghệ dẫn đầu.

 Thông qua công nghệ tạo ra lợi thế dẫn đầu thị trường cạnh tranh

 Cung cấp sản phẩm cho thị trường chất lượng cao

 Trong lòng người dùng công nghệ ví dụ giá trị mẫu mực